เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้าง กจ.  โครงสร้าง กจ.
  บุคลากร  บุคลากร
  กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ<font color=red><b>hot</b>...</font>  กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการhot...
  งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป
  ข่าวสาร กจ. ปค.  ข่าวสาร กจ. ปค.
  กลุ่มงานประเมินฯ  กลุ่มงานประเมินฯ
  กลุ่มงานวางแผนฯ  กลุ่มงานวางแผนฯ
  สำหรับสมาชิก  สำหรับสมาชิก
  ติดต่อสอบถาม  ติดต่อสอบถาม
  อัพโหลดไฟล์  อัพโหลดไฟล์
  กระดานข่าว <font color=red><b>new</b></font>  กระดานข่าว new
สถิติเยี่ยมชม
Recent Hits:
  • Today: 38,992
  • Yesterday: 46,112
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 410,799
  • 2009: 2,490,742
  • 2010: 3,452,300
  • 2011: 6,088,598
  • 2012: 6,966,181
  • 2013: 8,990,493
  • 2014: 8,783,013
  • Total: 37,182,178

Average Hits:
  • Hourly:2,278
  • Daily: 54,675
  • Monthly: 1,663,049
  • Yearly: 19,956,375
เริ่ม 1 ต.ค.2551
DPIS >>สำนักงานจังหวัด

ข้อมูล dpis

โครงการจ่ายตรงเงินเดือน

โครงการจ่ายตรงเงินเดือน

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
แบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลที่อยู่และครอบครัว

แบบสำรวจข้อมูลที่อยู่และครอบครัว

 

แบบสำรวจเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง
นอภ.เป็นระดับสูง

แบบสำรวจเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง นอภ.เป็นระดับสูง

 

โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่อยู่และครอบครัว

โปรมแกรมบันทึกข้อมูลครอบครัวและที่อยู่

ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

:::www.dopaperson.com::: กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/กฎหมายและระเบียบ


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ความนิยม(มากไปน้อย)


  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
รายละเอียด: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 1724 คะแนน: 9.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 
รายละเอียด: ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 1549
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
รายละเอียด: พื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 1193
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตการลา 
รายละเอียด: คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-พ.ค.-2012 ดาวน์โหลด: 1150
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบประเมินบุคคลหลักสูตรนายอำเภอ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 
รายละเอียด: แบบประเมินบุคคลหลักสูตรนายอำเภอ กลุ่มผู้มีประสบการณ์
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 29-พ.ค.-2012 ดาวน์โหลด: 908
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย 
รายละเอียด: หนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-พ.ค.-2012 ดาวน์โหลด: 905 คะแนน: 1.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด พ.ศ. 2548 
รายละเอียด: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด พ.ศ. 2548
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 875 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา แนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 
รายละเอียด: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา แนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-พ.ค.-2012 ดาวน์โหลด: 874
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
รายละเอียด: ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 850 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521 
รายละเอียด: พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 27-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 829 คะแนน: 7.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่

นายสมคิด จันทมฤก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมการปกครอง

โครงการอุปสมบท

Link เชื่อมโยง

  dopacoop

retire

เรื่องน่าสนใจ

การจัดตำแหน่งและจัดคนลง:จุดเปลี่ยนจากระบบซีฯ

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

คำสั่งมอบอำนาจ/รักษาการ

 

 


โครงการสินเชื่อ

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

กู้ภัยน้ำท่วม ปี 2554

คู่มือดูแลบ้านและรถยนต์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

รายละเอียดบัญชีถือจ่าย

รายละเอียดบัชีถือจ่าย

กลุ่มงานสวัสดิการฯ

กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

Copyright©2008  www.dopaperson.com  all right reserved  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


Develop:20 feb 2012